Virginia
Virginia
Virginia

Virginia

Price on Request

Contact Us

A beautiful Classic Crystal Chandelier by Iris Cristal Bohemia

5 Lamps: Height (in cm): 50,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 57

6 Lamps: Height (in cm): 59,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 56

8 Lamps: Height (in cm): 63,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 66

Bulb Holder: E14