Montecarlo
Montecarlo
Montecarlo

Montecarlo

Price on Request

Contact Us

A beautiful Classic Crystal Chandelier by Iris Cristal Bohemia

5 Lamps: Height (in cm): 40,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 50

8 Lamps: Height (in cm): 50,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 58

8+4 Lamps: Height (in cm): 50,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 58‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_

Bulb Holder: E14