Manacor
Manacor
Manacor
Manacor

Manacor

Price on Request

Contact Us

A beautiful Classic Crystal Chandelier by Iris Cristal Bohemia

8 Lamps: Height (in cm): 60,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 66

20 Lamps: Height (in cm): 88,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 130

16+8 Lamps: Height (in cm): 115,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 100

20+16+8 Lamps: Height (in cm): 155,‰ۡó»ÌÎÌÊÌÎ_ÌÎÌà_Diameter (in cm): 130

Bulb Holder: E14